“Jitka has a passion for the viola and strives to make audiences take notice of this overlooked instrument, exploring the existing solo viola literature and encouraging composers to write new works. She is a stunning artist to watch!”

DeeAnne Hunstein, New York

English Version • Česká verze

In her industry, she is a pioneer Jitka Hosprová, the first Czech viola soloist, is world renowned for her art. In her albums, she presents gems of Czech violin literature and the classical modern world. She graduated from the Academy of Performing Artsin Prague, majoring in viola by doc. Jan Peruska and then collaborated with legendary Italian violist, Luigi Alberto Biancchi, who led her virtuoso mastery. As a soloist, she works alongside numerous international orchestras – the Vienna Radio Orchestra, orchestras Lorain, Belgian Philharmonic, Camerata Chile, the Czech Philharmonic, Prague Symphony Orchestra, French Chamber Orchestra, etc. She  has performed at many major music festivals – Presenses-France, the Rheingau Sommer Kulturtage Dresden,Prague autumn, Prague Spring, Moravian Autumn, Smetana´s Litomysl, Carthagemusic autumn and others. Moreover, she performed her debut solo shows in London, Vienna, Paris, Stockholm, Rome, Santiago de Chile, Washington, DC and New York. “Jitka´s viola passion gives the audience a clear note of the existence of this overlooked instrument, viola literature provides a fascinating and inspiring composers to compose new pieces. It is stunning to look at this artist,” says Dee Anne Hunstein, director of Hunstein Artist Services in New York. Jitka Hosprová is not only a soloist, but also chamber music artist. As a guest performs with leading Czech string quartets and, together with a harpist K. Englichová and flutist C. Janse (Lux.) created an exclusive trio called Bohemia Luxembourg. The soloist plays an Italian instrument from 1856 Andrea Postacchini and a Czech musical instrument Amati 1615 from the 2010 by Peter Zdražil.


Jitka Hosprová ztělesnuje dynamické pojetí klasické hudby současné doby. Její vášnivý vztah k viole dává publiku jasně na vědomí existenci tohoto přehlíženého nástroje, přináší fascinující violovou literaturu a inspiruje skladatele ke komponování nových děl.

Vystudovala Konzervatoř v Plzni a Akademii múzických umění v Praze absolvovala u doc. Jana Pěrušky. K violovému mistrovství ji po studiích dovedl legendární italský violový virtuóz Luigi Alberto Bianchi. Během studií získala cenné mezinárodní zkušenosti a ocenění nejen jako solistka, ale také jako komorní hráčka. S Bennewitzovým kvartetem, jehož byla zakládající členkou, pracovala pod vedením světových špičkových kvartet – Amadeus kvartet, Alban Berg kvartet, Smetanovo kvarteto aj. Spolupráci završila v roce 1999 natočením CD s kvartety L. Janáčka, H. Krásy a Pavla Haase. Díky své kvalitě komorní hráčky je častým hostem předních českých kvartet – Janáčkovo kvarteto, Wihanovo kvarteto, Martinů kvartet, Epoque – kvartet, Appolon kvartet Společně s harfistkou Kateřinou Englichovou a lucemburským flétnistou Carlo Jansem založila v roce 2005 Bohemia Luxembourg trio, se kterým vystupuje v rámci Evropy a natočila 2 CD. Komorní spolupráci rozšířila v současnosti o Grand Duo s italským houslitou Mauriziem Sciarrettou.

Jako solistka se představila na řadě světových hudebních festivalů – Presenses, Rheingau Sommer, Kulturtage Dresden, Pražské jaro, Pražský podzim, Český Krumlov, České doteky hudby, Moravský Podzim, Smetanova Litomyšl, Dvořákova Praha, Ruse I. Festival, Santander a jiné. Zdobí ji sólová debutová vystoupení v Londýně, Vídni, Paříži, Stockholmu, Římě, Miláně, Santiagu de Chile, Brazílii, Curitibě, Hong Kongu, Washingtonu D.C a New Yorku. Na svých koncertech se představila ve většině evropských zemích.

Pro český a francouzský rozhlas uskutečnila desítky nahrávek a live koncertů. Na svém kontě má řadu českých a světových premiér skladeb pro violu. Skladatelé Zdeněk Lukáš, Jiří Teml, Josef Vejvoda, Emil Viklický, Ladislav Kubík, Lukáš Hurník, Eduard Douša, Adam Skoumal, Michal Müller, Tomaž Svete a Gillaume Connesson ji věnovali své skladby. Vydává CD u společností Suprahon, ArcoDiva, Multisonic, Neos

Jitka Hosprová  vystupuje s předními českými a světovými orchestry – Vídenský rozhlasový orchestr ORF, Orchestre National de Lorrain, Orchestre de Pau, France chamber orchestra, Orchestre Anthanor Rome, Curitiba Symphony Orchestra, FOK, Symfonický Orchestr Českého rozhlasu, Slovenská Filharmonie, Belgická Filharmonie, Státní filharmonie Brno, Státní Filharmonie Košice, Janáčkova Filharmonie, Pražský komorní orchestr, Pražská komorní filharmonie, Collegium českých filharmoniků atd… Na koncertních pódiích spolupracuje s významnými hudebními osobnostmi a interprety – Luigi  Alberto Bianchi, Mario Hossen, Václav Hudeček, Ivan Ženatý, Štefan Margita, Phyllis Pancella,  Adam Skoumal, Dante Millozzi, Eric le Sage, Jitka Čechová, Ivo Kahánek, Lubomír Brabec a dirigenty – Vladimir Ashkenazy, Elli Jaffe-Israel, Bertrand de Billy-UK, Jacques Mercier- FR, Rastislav Štúr, Massimiliano Matesic, Leoš Svárovský, Ondřej Kukal, Gian Luigi Zampieri atd.

Je zakladatelkou a ředitelkou festivalu Procházky Uměním.

Hraje na český nástroj Petra Zdražila z roku 2012.